Trianon och Wallfast säljer byggrätt i Burlöv till Riksbyggen för brf-utveckling - Trianon Hoppa till innehåll

För att se denna webbplats krävs en nyare webbläsare, som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Trianon och Wallfast säljer byggrätt i Burlöv till Riksbyggen för brf-utveckling

2022-12-19
Nu ansluter sig ännu en bostadsutvecklare till det stora stadsutvecklingsprojektet vid den kommande stationen i Burlöv. Fastighetsägarna Trianon och Wallfast som tillsammans med kommunen driver framtagandet av ytterligare en ny detaljplan för området, säljer en av byggrätterna om 6 700 kvm i området till Riksbyggen, som planerar att utveckla bostadsrätter i den nya stationsnära stadsdelen. Det överenskomna fastighetsvärdet är 26,8 Mkr och tillträde till området sker under första kvartalet 2023.

Den aktuella fastighetsaffären i Burlövs nya stadsdel gäller en byggrätt i Lilla kvarteret närmast Kv Hanna och Burlövs station. I den nya stadsdelen finns en detaljplan klar för cirka 500 bostäder i etapp 1, dessutom pågår ytterligare detaljplanearbete för fortsatt utveckling av uppemot 800 bostäder i etapp 2. Även i etapp 2 har Riksbyggen en option att förvärva ytterligare byggrätter.

Riksbyggen är en rikstäckande aktör inom både bostadsutveckling och fastighetsförvaltning med bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare som kunder.

Stadsutvecklingsprojektet i Burlöv har ett strategiskt mycket fördelaktigt läge i anslutning till kommande Burlövs Centralstation med tåg till Malmö och Lund på 5 respektive 7 minuter. När fyrspåret är klart 2023 planeras för tågavgångar var tionde minut. Området har en spännande tid framför sig och Burlöv är den kommun i Sverige som hade högst befolkningstillväxt 2020.

Försäljningspriset om 4 000 kr/kvm överstiger det bokförda värdet per den 31 december 2021.

”Ännu en aktör ser de många möjligheterna i Burlöv och vi, tillsammans med Wallfast, ser fram emot att kroka arm även med Riksbyggen i den fortsätta värdeskapande stadsutvecklingen”, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

”Från Riksbyggens sida är vi mycket glada över förvärvet och möjligheten att som långsiktig samhällsbyggare bidra med fler hållbara bostäder i Burlöv. De nya bostäderna får ett fantastiskt bra läge med närhet till både tågstation och köpcentrum”, säger Theodor Alexandris, marknadsområdeschef på Riksbyggen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD, 040-611 34 97, [email protected]
Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD, 040-611 34 85, [email protected]
Theodor Alexandris, marknadsområdeschef Riksbyggen, 040-10 94 60, [email protected]

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
[email protected]
www.trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 154 fastigheter om 491 200 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 85 procent bostads- och samhällsfastigheter och 15 procent kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2022 på cirka 13,1 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.

Pressmeddelande 2022-12-19
Trianon för investerare