Trianon och Wallfast säljer byggrätt i Burlöv till Tornet - Trianon Hoppa till innehåll

För att se denna webbplats krävs en nyare webbläsare, som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Trianon och Wallfast säljer byggrätt i Burlöv till Tornet

2022-10-07
Nu är det klart att ännu en bostadsutvecklare ansluter till det stora stadsutvecklingsprojektet vid den kommande centralstationen i Burlöv. Fastighetsägarna Trianon och Wallfast som tillsammans med Burlövs kommun driver framtagandet av ny detaljplan för området, säljer en av byggrätterna om 12 500 kvm i området till Tornet. Det överenskomna fastighetsvärdet är 45 Mkr och tillträde till området sker under andra kvartalet 2023.

Genom att utveckla fler bostäder och verksamheter i nya stadsdelen intill Burlöv Center och kommande Burlöv Centralstation har Burlöv potential att växa i de centrala delarna av kommunen.

Tornet är ett fastighetsbolag och en bostadsutvecklare med tydligt fokus på långsiktighet och hållbarhet med egenutvecklade moderna bostäder på attraktiva lägen från Umeå i norr till Malmö i söder.

Stadsutvecklingsprojektet i Burlöv har ett strategiskt mycket fördelaktigt läge i anslutning till kommande Burlövs Centralstation med tåg till Malmö och Lund på 5 respektive 7 minuter. När fyrspåret är klart 2023 planeras för tågavgångar var tionde minut. Området har en spännande tid framför sig och Burlöv är den kommun i Sverige som hade högst befolkningstillväxt 2020.

Försäljningspriset om 3 600 kr/kvm överstiger det bokförda värdet per den 31 december 2021 och vinsten kommer att redovisas det fjärde kvartalet 2022.

”Genom denna affär skapar vi ännu större möjligheter för Burlöv att växa i de centrala delarna. Både vi och Wallfast ser fram emot att ha med Tornet i den fortsätta värdeskapande stadsutvecklingen”, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

”Det känns väldigt bra att vi kan investera i ett så centralt och expansivt läge med närhet till både tågstation och köpcentrum”, säger Göran Wendel, VD på Tornet.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD, 040-611 34 97, [email protected]

Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD, 040-611 34 85, [email protected]

Mats Andersson, CFO, Tornet, 070-817 60 80, [email protected]

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
[email protected]
www.trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 154 fastigheter om 491 200 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 85 procent bostads- och samhällsfastigheter och 15 procent kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 juni 2022 på cirka 13,0 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.

Pressmeddelande 2022-10-07
Trianon för investerare