Trianon säljer del av Multihuset på Limhamn - Trianon Hoppa till innehåll

För att se denna webbplats krävs en nyare webbläsare, som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Trianon säljer del av Multihuset på Limhamn

Trianon säljer del av Multihuset på Limhamn

2021-06-21
Trianon har tecknat avtal om att sälja den kommersiella delen av Multihuset, fastigheten Bryggan 2 på Limhamn till ABG Fastena. Det överenskomna fastighetsvärdet är 430 Mkr, vilket motsvarar ett pris om cirka 57 000 kr/kvm. Försäljningen är i linje med bolagets strategi att kunna avyttra färdigutvecklade fastigheter för att fokusera på nyproduktion och förvärv av bostäder.

Fastigheten Bryggan 2, som är en del av Multihuset på Limhamn, består av cirka 7 600 kvm kommersiella lokaler samt cirka 350 garageplatser. Fastigheten säljs i bolagsform och tillträde beräknas ske 30 juni.

Resterande del, Bryggan 1 i Multihuset med cirka 2 200 kvm bostäder och en lokal om 100 kvm, kvarstår i Trianons ägo.

Det överenskomna fastighetsvärdet överstiger det bokförda värdet per den 31 december 2020 med cirka 18 procent och per den 31 mars 2021 med cirka 6 procent.

”Vi är glada att genomföra en affär med ABG Fastena. Försäljningen av den kommersiella delen av Multihuset gör det möjligt för oss att fokusera på nyproduktion och förvärv av bostäder i ett högt tempo” säger Olof Andersson VD på Trianon.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
[email protected]

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
040-611 34 85
[email protected]

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
[email protected]

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 88 fastigheter om 419 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 76 procent bostads- och samhällsfastigheter och 24 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2021 på cirka 10,0 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och och Trianon på LinkedIn.

Trianon för investerare