Trianon tecknar avtal med Willhem om försäljning av 391 bostäder till unga på centralt läge i Malmö - Trianon Hoppa till innehåll

För att se denna webbplats krävs en nyare webbläsare, som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Trianon tecknar avtal med Willhem om försäljning av 391 bostäder till unga på centralt läge i Malmö

Avtal har tecknats med Willhem om försäljning av 391 ungdomsbostäder på Norra Sorgenfri i Malmö. Det överenskomna fastighetsvärdet är 822 Mkr, vilket motsvarar ett pris om cirka 50 000 kr/kvm.

Förhandlingar har, som tidigare meddelats, pågått med Willhem om försäljning av 391 ungdomsbostäder på centralt läge i Malmö. Avtalet har nu undertecknats och fastigheterna består av cirka 15 940 kvm hyresbostäder fördelat på 391 lägenheter och utöver det cirka 670 kvm lokaler. Den första etappen har, som tidigare kommunicerats, redan sålts till Willhem och det nu tecknade avtalet innehåller även den andra etappen. Avtalet är villkorat av erhållet bygglov. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 822 Mkr, vilket motsvarar cirka 50 000 kr/kvm.

Transaktionen görs som en forward funding-affär och tillträde sker när fastigheterna är färdigbyggda. Projektvinsten kommer att redovisas i resultatet under projektets gång utifrån nedlagda kostnader, vilket kommer att ha en positiv påverkan på Trianons mål om en investeringsvinst från projektportföljen på 100 Mkr per år. Byggstart beräknas ske första kvartalet 2023 och inflyttning är beräknad att ske med start 2026.

Fastigheterna kommer att uppföras i fyra olika huskroppar i varierande antal våningsplan, vid Östra Farmvägen/Celsiusgatan på Norra Sorgenfri i centrala Malmö. I området äger Trianon sedan tidigare flera utvecklingsfastigheter med stor potential till ytterligare bostadsbyggande.

”Vi är väldigt glada att ha slutfört denna fastighetsaffär med Willhem och tillsammans bidra till att tillgodose den stora efterfrågan på bostäder i Malmöregionen”, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040 611 34 97
[email protected]

Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD
040-611 34 85
[email protected]

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
[email protected]
www.trianon.se

Pressmeddelande 2022-07-05
Trianon för investerare