Trianons investerarrapport: Hållbar hybridobligation maj 2021 - Trianon Hoppa till innehåll

För att se denna webbplats krävs en nyare webbläsare, som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Trianons investerarrapport: Hållbar hybridobligation maj 2021

Trianons investerarrapport hållbar hybridobligation maj 2021

2021-05-31
Varje år sedan Trianon emitterade den första hållbara hybridobligationen med socialt och grönt ramverk 2019 publicerar bolaget en investerarrapport. Trianons hållbara hybridobligation har idag en emitterad volym på 500 Mkr och finansierar både sociala och gröna investeringar i Trianons socioekonomiskt utsatta bostadsområden i södra och östra Malmö.

Den publicerade investerarrapporten sträcker sig till och med maj 2021 och ger en översikt av hybridobligationens två första år.

Av emissionslikviden på 500 Mkr har 150 Mkr använts som delfinansiering av förvärvet som Trianon gjorde våren 2019 i Hermodsdal och Almhög. Resterande del, 350 Mkr, används under en femårsperiod, till och med 2024, till en större satsning på sociala och miljömässiga investeringar där ramverket och målen är kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Anna Heide, affärsutvecklingschef
040-611 39 23
[email protected]

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
040-611 34 85
[email protected] 

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
[email protected]

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 88 fastigheter om 419 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 76 procent bostads- och samhällsfastigheter och 24 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2021 på cirka 10,0 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se.

Läs rapporten

Trianon för investerare