Trianons jobbsatsning Färdighet ger möjlighet igång – fem arbetslösa är nu i arbete - Trianon Hoppa till innehåll

För att se denna webbplats krävs en nyare webbläsare, som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Trianons jobbsatsning Färdighet ger möjlighet igång – fem arbetslösa är nu i arbete

2023-03-13

Att öka sysselsättningen i bostadsområdena är ett av Trianons hållbarhetsmål i bolagets affärsplan 2022-2024. Nu har jobbsatsningen Färdighet ger möjlighet startat och fem hyresgäster har gått från arbetslöshet till sysselsättning genom satsningen Färdighet ger möjlighet.

Strax före jul arrangerade Trianon och Arbetsförmedlingen en rekryteringskampanj för att välkomna arbetslösa hyresgäster att söka arbete i bostadsområdena Lindängen, Hermodsdal och Nydala i Malmö. Totalt cirka 50 ansökningar kom in efter att både Trianon och Arbetsförmedlingen annonserat ut möjligheten och i november var det dags för det första informationsmötet på Trianons kontor i Lindängen.

-Det känns fantastiskt roligt att vi på ett konkret sätt faktiskt skapar sysselsättning för våra hyresgäster. När fler kommer i arbete ökar förutsättningarna för god hälsa, ekonomisk självständighet och i förlängningen tryggheten i bostadsområdena, säger Ryan Bozorgian, förvaltare i Trianon.

Jobbsatsningen Färdighet ger möjlighet är ett Introduktionsjobb vilket innebär 3 månaders praktik och därefter en anställning som upphör efter 12 månader. Trianon bistår med handledning och utbildningsinsatser. Arbetsuppgifterna innebär att hålla rent och snyggt inne och utvändigt på Trianons fastigheter.

-Färdighet ger möjlighet är precis som namnet antyder en språngbräda för den som länge varit i arbetslöshet. Med ett års arbetslivserfarenhet från Trianon, ökar chanserna att kunna få nya jobb därefter, säger Anna Heide, affärsutvecklingschef i Trianon.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Anna Heide, affärsutvecklingschef på Trianon, 0733-03 24 79, [email protected]
Nina Gilljam, kommunikationschef/IR, 0708-699 022, [email protected]

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
[email protected]
www.trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 154 fastigheter om 491 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 85 procent bostads- och samhällsfastigheter och 15 procent kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 december 2022 på cirka 12,9 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.

Pressmeddelande 2023-03-13
Trianon för investerare