Hyresförhandling om nya hyror i Malmö - Trianon Hoppa till innehåll

För att se denna webbplats krävs en nyare webbläsare, som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Hyresförhandling om nya hyror i Malmö

Hyresförhandling om nya hyror i Malmö

Trianon har den 31 mars påkallat om förhandling med Hyresgästföreningen Region Södra Skåne om ännu en hyresjustering för bostäder i Malmö 2023. Vårt yrkande är en hyreshöjning med 2 % från den 1 juli 2023.

Varför behöver hyrorna höjas?

  • Räntan har höjts flera procentenheter under förra året och ytterligare räntehöjningar aviseras. Varje räntehöjning med 1 procentenhet innebär en ökad totalkostnad på cirka 10 procent för oss som fastighetsägare.
  • Inflationen har stigit med höjda priser på material, reparationer och underhåll som följd. Som exempel har Eon höjt sina fjärrvärmepriser med 13 procent och VA Syd sina priser med 25 procent.
  • Ett mycket viktigt motiv till höjningen är att vi ska kunna bibehålla en fortsatt god service, fortsätta med sedvanligt underhåll och fortsätta investera i en god boendemiljö för dig som hyresgäst.

Hur går det till när fastighetsägare justerar hyran?
Trianon förhandlar fram hyreshöjningen tillsammans med Hyresgästföreningen. Förhandlingar har skett inför hyreshöjning 1 januari och har påkallats inför 1 juli.

Hur kommer hyran utvecklas framåt?
Som fastighetsägare har vi i enlighet med Hyreslagen och förhandlingsordning rätt till att påkalla förhandling om hyresjustering med 6 månaders mellanrum. Det är vår ambition att hyresutvecklingen ska vara jämn och hanterbar för dig som hyresgäst.

Har du frågor, kontakta gärna Kundservice på 040-611 34 00 eller [email protected].