Bostäder att trivas i

Såhär söker du lägenhet

Du kan söka våra lägenheter via Boplats Syd. Det går även bra att skicka en intresseanmälan till oss.

Intresseanmälan.

Lediga lägenheter att söka

Vår uthyrnings­policy

Som bostadssökande behöver du uppfylla ett antal grundläggande kriterier, som finns att läsa här.

Vi vill att du ska trivas och känna dig trygg i ditt hem

Därför arbetar vi målinriktat och framgångsrikt för att öka trivsel och trygghet i våra områden. Och när vi renoverar eller bygger nytt håller vi nere kostnaderna så att så många som möjligt ska ha råd att bo bra.

Trianon satsar mycket på trygghetsskapande insatser. Det handlar till exempel om att renovera och uppgradera gårdar och gemensamma utrymmen, genomföra nattvandringar och skapa mötesplatser för barn och ungdomar samt arbeta för att öka sysselsättningen och minska utanförskapet.

Alla människor ska ha råd att bo bra. Därför bygger vi lägenheter med rimlig hyra, så att alla som har ett jobb har råd att flytta in. Vi renoverar dessutom våra lägenheter enbart i samband med omflyttning, och då på en nivå så att våra befintliga hyresgäster har råd att bo kvar och uppgradera till en större lägenhet i takt med att familjen växer.