Hyresstriden i Malmö är över – ”Det blev som vi ville” - Trianon Hoppa till innehåll

För att se denna webbplats krävs en nyare webbläsare, som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Hyresstriden i Malmö är över – ”Det blev som vi ville”

Trianon, Heimstaden, Victoriahem och Willhem har nått en överenskommelse med Hyresgästföreningen i Malmö om detaljer i 2024 års generella hyresförhandling. Bland annat innebär det att hyresgäster som accepterat höjningen om 1,75% per 1 juli 2023, får en lägre och jämnare uppjustering 2024 - vilket var precis det fastighetsbolagen från början efterfrågade.

2023-10-10

 

Fastighetsägarna har varit tydliga med att utan rimlig kostnadstäckning riskerar både service och förvaltning att försämras, och det gynnar ingen. Behovet har varit uppemot 20% och därmed överstigit den initiala hyresjusteringen om 5%.

Med respekt för hyresgästernas privatekonomi i utmanade tider, blev yrkandet 2% per 1 juli 2023. En siffra som sen justerades ned till 1,75%, och som skulle ses som en del av 2024 års generella hyresjustering.

81% av Trianons hyresgäster accepterade nya hyran
Förhandlingar fördes mellan parterna utan att överenskommelse kunde träffas. Därför frånträdde fastighetsbolagen förhandlingarna och förslag om hyresjustering om 1,75% per 1 juli skickades till berörda hyresgäster. Bland Trianons hyresgäster var det 81% som valde att acceptera hyresjusteringen.

Förhandlingar med Hyresgästföreningen har fortsatt under tiden i syfte att lösa tvisten och parterna har nu enats om följande:

1. Hyresgäster som accepterat 1,75% från 1 juli 2023 eller vid senare tidpunkt, ska erhålla en hyresjustering för år 2024, som är motsvarande belopp (1,75 procentenheter) lägre än den kommande generella hyresjusteringen som kommer ske för år 2024.

2. Bolagen har accepterat att generell hyresjustering för år 2024 ska gälla året ut.

3. Bolagen avstår, för de hyresgäster som ej accepterat föreslagen ny hyra, att inlämna ansökan till hyresnämnden.

4. Bolagen och Hyresgästföreningen är överens om att teckna nya och uppdaterade förhandlingsordningar, med innehåll om att parterna kan utse skiljeman (utsedd av hyresnämnden) för lösning av tvist.

”Det blev som vi ville, överenskommelsen med Hyresgästföreningen är i enlighet med vårt ursprungliga förslag. Den här lösningen som innebär en lägre och jämnare hyresjustering gynnar både hyresgäster och fastighetsägare”, säger Olof Andersson, VD i Trianon.

Kompensation till hyresgästerna utanför överenskommelsen
Fastighetsägarna ger dessutom de hyresgäster som accepterat förslaget om hyresjustering med 1,75%, en kompensation utanför överenskommelsen. Trianon kommer att återkomma med exakt besked om detta när generell överenskommelse för år 2024 har träffats.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040 611 34 97
[email protected]

Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD
040-611 34 85
[email protected]

Pressmeddelande 2023-10-10