Trianon bjuder in till presentation av bokslutskommuniké och rapport av Q4 2022 - Trianon Hoppa till innehåll

För att se denna webbplats krävs en nyare webbläsare, som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Trianon bjuder in till presentation av bokslutskommuniké och rapport av Q4 2022

Trianon publicerar bokslutskommuniké och rapport för Q4 2022, den 17 februari kl 07:45.

En konferens på Teams för investerare, analytiker och media kommer att hållas kl 10:00 – 10:30 samma dag. Rapporten presenteras av Olof Andersson, VD och Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD.

Presentationen hålls på svenska och avslutas med frågestund.

Presentationsmaterial finns tillgängligt på www.trianon.se på morgonen. Anmälan krävs inte för att delta i konferensen, men koppla upp dig fem minuter före angiven tid för att säkerställa punktlig start.

Välkommen!

Anslutning till mötet 
Anslut till mötet genom att klicka på denna Teams-länk.

För att delta i telefonkonferensen behövs ingen föranmälan. Vänligen ring in fem minuter innan utsatt tid för att möjliggöra för mötet att börja i tid.

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
[email protected]
www.trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 154 fastigheter om 491 200 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 85 procent bostads- och samhällsfastigheter och 15 procent kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2022 på cirka 13,1 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.

Trianon för investerare
Pressmeddelande 2022-02-10