Trianon emitterar företags­obligationer om 250 Mkr - Trianon Hoppa till innehåll

För att se denna webbplats krävs en nyare webbläsare, som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Trianon emitterar företags­obligationer om 250 Mkr

Trianon emitterar företagsobligationer om 250 Mkr

Fastighets AB Trianon (”Trianon” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera icke säkerställda företagsobligationer om 250 Mkr på den nordiska företagsobligationsmarknaden.

Fastighets AB Trianon (”Trianon” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera icke säkerställda företagsobligationer om 250 Mkr på den nordiska företagsobligationsmarknaden.

Trianon har idag framgångsrikt stängt böckerna i en emission av seniora icke säkerställda företagsobligationer om 250 Mkr inom ett rambelopp om 500 Mkr. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 2,75% och har slutligt förfall i augusti 2023. Trianon kommer att ansöka om upptagande till handel av obligationslånet på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista och kommer i samband därmed upprätta ett prospekt som ska godkännas av Finansinspektionen.

Likviden från obligationsemissionen avses användas i bolagets löpande verksamhet, inklusive nyproduktion, värdeskapande investeringar i befintligt fastighetsbestånd samt förvärv.

”Vi emitterade vår första företagsobligation för snart tre år sedan och i och med denna emission är Trianon fortsatt närvarande på den nordiska obligationsmarknaden, vilket inte minst är positivt från ett finansieringsperspektiv. Den ränta vi nu erhållit är väsentligt lägre än för tre år sedan – ett kvitto på att investerare uppskattar vårt fokus på att äga ett koncentrerat fastighetsbestånd med fokus på bostäder och samhällsfastigheter”, säger Olof Andersson, VD.

Nordea har agerat finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040 611 34 97
[email protected]

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
Telefon: 040-611 34 85
E-post: [email protected]

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
[email protected]

För investerare