Trianon förstärker organisationen med tre nya nyckelroller - Trianon Hoppa till innehåll

För att se denna webbplats krävs en nyare webbläsare, som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Trianon förstärker organisationen med tre nya nyckelroller

Satsning inom förvärv, värdeskapande investeringar och nyproduktion

Under 2021 planerar Trianon att byggstarta 700 lägenheter och rusta upp 200 lägenheter i det befintliga lägenhetsbeståndet i Malmö med omnejd. För att öka takten ytterligare inom förvärv, värdeskapande investeringar och nyproduktion har Jonas Karlsryd tillträtt rollen som transaktionschef och för att utveckla och förstärka Trianon inom nyproduktion har Morgan Palmgren och Linus Svensson rekryterats som affärs-/projektutvecklare nyproduktion.

Jonas Karlsryd, transaktionschef
Jonas har arbetat på Trianon sedan 2010, både som förvaltare och som business controller och har genom åren haft en aktiv roll i samband med bolagets många förvärv samt investeringar i befintligt bestånd. Jonas kommer från och med nu att ingå i Trianons ledningsgrupp.

Morgan Palmgren, affärs-/projektutvecklare nyproduktion
Morgan har arbetat på Peab sedan 2004, i huvudsak med nyproduktion av bostäder. De senaste tio åren har Morgan haft roller inom arbets- och projektledning i flertalet projekt och som arbetschef har han varit ansvarig för flera bostadsprojekt i och omkring Malmö.

Linus Svensson, affärs-/projektutvecklare nyproduktion
Linus har arbetat på Peab sedan 2007 med fokus på nyproduktion av bostäder, kommersiella lokaler samt samhällsfastigheter, bland annat inom arbets- och projektledning, som entreprenadingenjör med mera. Som arbetschef har han varit ansvarig för flera bostadsprojekt i och omkring Malmö.

”-Jag är mycket nöjd med att vi nu inrättar tre nya roller, vilket kommer att möjliggöra bolagets fortsatta utveckling i ett högt tempo”, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

Jonas Karlsryd tillträdde sin nya roll den 1 april. Morgan Palmgren och Linus Svensson börjar på Trianon den 6 april.

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som äger, förvaltar, förvärvar, utvecklar samt bygger både bostäder och kommersiella lokaler i Malmö med omnejd. Bolaget verkar för ett hållbart boende samt ett socialt ansvarstagande.

På fotot, från vänster: Morgan Palmgren, affärs-/projektutvecklare nyproduktion, Jonas Karlsryd, transaktionschef och Linus Svensson, affärs-/projektutvecklare nyproduktion

2021-04-06

Trianon för investerare