Trianon förvärvar 174 lägenheter i Malmö - Trianon Hoppa till innehåll

För att se denna webbplats krävs en nyare webbläsare, som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Trianon förvärvar 174 lägenheter i Malmö

2021-11-18
Trianon har tecknat avtal om förvärv av bostäder i centrala Malmö omfattande cirka 12 900 kvm fördelat på 174 lägenheter. Det överenskomna fastighetsvärdet är 630 Mkr, efter avdrag för latent skatt. Förvärvet är i linje med bolagets strategi att fokusera på bostäder och samhällsfastigheter i Malmö med omnejd.

Avtal har idag tecknats om förvärv av fastigheterna Basunen 3 och Nyborg 22 omfattande cirka 12 900 kvm fördelat på 174 lägenheter. Två av husen är relativt nyproducerade och resterande har renoveringspotential.

Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 630 Mkr, efter avdrag för latent skatt. Hyresvärdet uppgår till 23,6 Mkr.

Förvärvet sker i bolagsform och tillträde av fastigheterna planeras till den 16 december 2021. Förvärvet kommer att finansieras genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagets policy.

”Vi är mycket nöjda med förvärvet av ett synnerligen välskött fastighetsbestånd på ett av Malmös bästa lägen. Två av husen är relativt nyproducerade och resterande ger möjlighet till värdeskapande investeringar – dessutom finns Brf-potential”, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
[email protected]

Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD
040-611 34 85
[email protected]

Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 november 2021, kl 17:31.

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
[email protected]
www.trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 145 fastigheter om 460 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 82 procent bostads- och samhällsfastigheter och 18 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2021 på cirka 11,0 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.

Pressmeddelande 2021-11-18

Trianon för investerare