Trianon förvärvar resterande 50 procent av butiks- och bostadsfastighet i centrala Svedala - Trianon Hoppa till innehåll

För att se denna webbplats krävs en nyare webbläsare, som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Trianon förvärvar resterande 50 procent av butiks- och bostadsfastighet i centrala Svedala

Trianon förvärvar resterande 50 procent av butiks- och bostadsfastighet i centrala Svedala

Trianon förvärvar resterande 50 procent av ett tidigare delägt bolag som äger butiks- och bostadsfastigheten Svedala 8:16 i centrala Svedala. Fastigheten har en yta om cirka 3 400 kvm innehållande en Hemköpbutik och 6 lägenheter. Därtill finns stora utvecklingsmöjligheter.

Avtal har tecknats om förvärv av resterande 50 procent av fastigheten Svedala 8:16 i centrala Svedala. Förvärvet innebär att Trianon blir helägare till fastigheten som idag innehåller en framgångsrik och lönsam Hemköpbutik med stark förankring i Svedala.

Det underliggande fastighetsvärdet är 39 Mkr, vilket motsvarar ett pris om 11 500 kronor per kvadratmeter.

Förvärvet har skett genom köp av säljarens andel i bolaget. Tillträde har ägt rum den 1 juni 2022.

”I utmanande tider ges möjligheter till bra förvärv. Nu stärker vi vår position ytterligare i centrala Svedala där vi nu både har väl fungerande handel och flertalet bostadsfastigheter samt i framtiden nyproduktion av cirka 200 bostäder, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
[email protected]

Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef
040-611 34 85
[email protected]

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
[email protected]
www.trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 153 fastigheter om 487 800 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 85 procent bostads- och samhällsfastigheter och 15 procent kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2022 på cirka 12,9 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.