Trianon förvärvar samhällsfastighet i Malmö - Trianon Hoppa till innehåll

För att se denna webbplats krävs en nyare webbläsare, som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Trianon förvärvar samhällsfastighet i Malmö

2021-11-19
Trianon har tecknat avtal om förvärv av en samhällsfastighet i centrala Malmö omfattande cirka 3 200 kvm. Det överenskomna fastighetsvärdet är 70 Mkr och fastigheten har ett hyresvärde om 5,1 Mkr. Affären är i linje med bolagets strategi att förvärva bostäder och samhällsfastigheter med utvecklingspotential i Malmö med omnejd.

Avtal har tecknats om förvärv av fastigheten Härsjön 4 i Malmö omfattande cirka 3 200 kvm uthyrningsbar yta samt ett hyresvärde om 5,1 Mkr. Fastigheten som ligger på Hålsjögatan byggdes 1980 och hyrs idag av Malmö stad som bedriver verksamhet inom arbetsmarknads- och socialförvaltning.

Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 70 Mkr. Säljare är Casasvea. Förvärvet sker i bolagsform och tillträde av fastigheten beräknas ske den 1 december 2021.

”Vi gör ännu ett förvärv i Malmö, denna gång av en samhällsfastighet med en långsiktig hyresgäst samt utvecklingspotential i form av en möjlig byggrätt”, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
[email protected]

Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD
040-611 34 85
[email protected]

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
[email protected]
www.trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 145 fastigheter om 460 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 82 procent bostads- och samhällsfastigheter och 18 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2021 på cirka 11,0 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.

Pressmeddelande 2021-11-19

Trianon för investerare