Trianon förvärvar utvecklingsfastighet med potential till byggrätter i centrala Malmö - Trianon Hoppa till innehåll

För att se denna webbplats krävs en nyare webbläsare, som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Trianon förvärvar utvecklingsfastighet med potential till byggrätter i centrala Malmö

Trianon förvärvar utvecklingsfastighet med potential till byggrätter i centrala Malmö

2021-06-30
Trianon har förvärvat fastigheten Spiralen 10 på Norra Sorgenfri i centrala Malmö, i dagsläget omfattande cirka 10 000 kvm. Säljare är Galjaden Fastigheter AB och tillträde sker vid avtalstecknande. Bolaget avser att sätta igång detaljplanearbetet omgående avseende de potentiella byggrätterna om cirka 18 000 BTA.

Den förvärvade fastigheten på Norra Sorgenfri är belägen i centrala Malmö. Norra Sorgenfri är ett av Malmös större stadsbyggnadsprojekt, en plats som tidigare varit ett område av industrikaraktär och som nu omvandlas till bostadsområde.

Den aktuella fastigheten Spiralen 10 är i dagsläget bebyggd med kontors- och industrilokaler om cirka 10 000 kvm, varav cirka 4 300 kvm är uthyrda. Resterande yta är tomställd. Förvärvet sker i bolagsform och har finansierats genom befintlig kassa.

Galjaden Fastigheters initierade och påbörjade detaljplanearbete tas nu över av Trianon för ett målinriktat utvecklingsprojekt med fokus på bostäder.

”Vi är glada att förvärva potentiella byggrätter på ett område som tillhör ett av stadens större stadsbyggnadsprojekt och ser fram emot att utveckla bostäder på ett centralt och attraktivt läge” säger Olof Andersson, VD på Trianon.

MAQS Advokatbyrå har varit legal rådgivare till Trianon.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
[email protected]

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
040-611 34 85
[email protected]

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
[email protected]

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 88 fastigheter om 419 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 76 procent bostads- och samhällsfastigheter och 24 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2021 på cirka 10,0 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och och Trianon på LinkedIn.

Trianon för investerare