Trianon hyr ut till Malmö stad i Torghuset på Entré i Malmö - Trianon Hoppa till innehåll

För att se denna webbplats krävs en nyare webbläsare, som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Trianon hyr ut till Malmö stad i Torghuset på Entré i Malmö

Trianon hyr ut till Malmö stad i Torghuset på Entré i Malmö

2021-07-05
Trianon har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Malmö stad vars gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning kommer att att hyra cirka 3 000 kvm i Torghuset på Entré i Malmö. Beräknad inflyttning är 1 november 2022. Malmö stad är en av flera nya hyresgäster inom samhällsservice som bolaget välkomnar till Torghuset.

Malmö stads gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd med ansvar för de kommunala gymnasieskolorna, gymnasiesärskola samt kommunal vuxenutbildning, kommer att hyra cirka 3 000 kvm kontorsyta till förvaltningen i två plan i Torghuset på Entré. Tidigare under året har Trianon tecknat flertalet avtal om uthyrning till samhällsservice och efter uthyrningarna kommer fastigheten att ingå i segmentet samhällsservice.

Trianon förvärvade Entréfastigheterna 2017 och har sedan dess utvecklat fastigheterna så att de inrymmer både samhällsservice, kontor, bostadsnära handel och upplevelser, allt på en och samma plats med tillgång till mycket goda kommunikationer.

”Nu välkomnar vi ännu en hyresgäst inom segmentet samhällsservice som etablerar sig i Torghuset på Entré. Det gläder oss och är helt i linje med vår målsättning att öka andelen samhällskontrakt i fastigheten”, säger Olof Andersson, VD på Trianon.
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040 611 34 97
[email protected]

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
040-611 34 85
[email protected]

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
[email protected]

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 88 fastigheter om 419 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 76 procent bostads- och samhällsfastigheter och 24 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2021 på cirka 10,0 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och och Trianon på LinkedIn.

Trianon för investerare