Trianon och Wallfast förvärvar stort utvecklings­projekt för bostäder i Burlöv - Trianon Hoppa till innehåll

För att se denna webbplats krävs en nyare webbläsare, som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Trianon och Wallfast förvärvar stort utvecklings­projekt för bostäder i Burlöv

Trianon och Wallfast förvärvar stort utvecklingsprojekt för bostäder i Burlöv

Trianon och Wallfast har idag tecknat avtal om förvärv av fastigheten Burlöv Tågarp 15:4 omfattande handelsfastigheten Burlöv Center om 43 000 kvm samt tillhörande 48 000 kvm detaljplanerade bostadsbyggrätter med potential för ytterligare 100 000 kvm BTA bostäder. Det överenskomna fastighetsvärdet är 500 Mkr.

Pressmeddelande – 22 december 2020

Avtal har tecknats om förvärv av fastigheten Burlöv Tågarp 15:4 omfattande handelsfastigheten Burlöv Center kvm med en uthyrningsbar yta om 43 000 samt tillhörande 48 000 kvm BTA detaljplanerade bostadsbyggrätter. Initialt har fastigheten hyresintäkter på 50 Mkr per år med en potential motsvarande cirka 90 Mkr/år.

Förvärvet görs i ett 50/50-joint venture tillsammans med Wallfast. Säljare är Grosvenor European Retail Partnership (GERP) och tillträde beräknas ske 30 december 2020. Förvärvet sker i bolagsform och finansieras genom befintlig kassa och med upptagande av nya lån.

”Vi är glada att tillsammans med Wallfast ha förvärvat ett stort stadsutvecklingsprojekt på ett fantastiskt läge. Långsiktigt kommer bostäder att stå för 80-90 procent av fastighetsvärdet, vilket är helt i linje med Trianons strategi”, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

De förvärvade fastigheterna i Burlöv har ett strategiskt mycket fördelaktigt läge i anslutning till kommande Burlövs Centralstation med tåg till Malmö och Lund på 5 respektive 7 minuter. När fyrspåret är klart 2024 planeras för tågavgångar var tionde minut. Området har en spännande tid framför sig och Burlöv är den kommun i Sverige som hade högst befolkningstillväxt föregående år.

”Att ta en aktiv roll i Burlövs stadsutveckling innebär stor potential till värdeskapande för Trianon”, avslutar Olof Andersson.

För ytterligare information, kontakta:
Olof Andersson, VD
040 611 34 97
[email protected]

Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 22 december 2020, kl 13:30.

Fastighets AB Trianon
040-611 34 00
[email protected]

För investerare