Trianon publicerar års- och hållbarhetsredovisningen för 2022 - Trianon Hoppa till innehåll

För att se denna webbplats krävs en nyare webbläsare, som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Trianon publicerar års- och hållbarhetsredovisningen för 2022

2023-03-27

Trianon publicerar års- och hållbarhetsredovisningen för 2022

Trots en orolig omvärld levererar Trianon 2022 det näst bästa förvaltningsresultatet i bolagets historia. Trianon  har en stabil bas med bostadsfastigheter, samhällsfastigheter och bostadsnära handel. Bolaget  har sett över hela verksamheten för att sänka kostnader och anpassa sig till nya förutsättningar med inflation, högre finansieringskostnader och ökade avkastningskrav.

Läs mer om Trianon i års- och hållbarhetsredovisningen 2022 som finns på bolagets webbplats www.trianon.se. Års- och hållbarhetsredovisningen finns även tillgänglig på webbplatsen i European Single Electronic Format (ESEF). Även engelsk version av års- och hållbarhetsredovisningen publiceras idag på Trianons webbplats.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
[email protected]

Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef
040-611 34 85
[email protected]

Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 mars 2023 kl. 11.00 CET.

Trianon års- och hållbarhetsredovisning för 2022

Pressmeddelande 2023-03-27

Trianon för investerare