Trianon publicerar års- och hållbarhetsredovisningen för 2023 - Trianon Hoppa till innehåll

För att se denna webbplats krävs en nyare webbläsare, som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Trianon publicerar års- och hållbarhetsredovisningen för 2023

Naturligtvis har 2023 varit ett utmanande år för fastighetsbranschen. Med det sagt har det varit ett omställningarnas och anpassningarnas år, vilket gett Trianon utrymme att konsolidera och gå in i 2024 med god kostnadskontroll, med räntesmällen tagen, stabila fastighetsvärden, stark efterfrågan och väldigt säkra hyresintäkter. Detta i Malmö, en stad med mycket god tillväxt.

Läs mer om Trianon i års- och hållbarhetsredovisningen 2023 som finns på bolagets webbplats www.trianon.se. Års- och hållbarhetsredovisningen finns även tillgänglig på webbplatsen i European Single Electronic Format (ESEF). Även engelsk version av års- och hållbarhetsredovisningen publiceras i dagarna på Trianons webbplats.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD

040-611 34 97

[email protected]

Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef

040-611 34 85

[email protected]

Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 mars 2024 kl. 11.00 CET.

Trianon års- och hållbarhetsredovisning för 2023

Trianon års- och hållbarhetsredovisning för 2023 (zip)

Trianon för investerare