Trianon säljer bostadsfastigheter i Skurup, Eslöv, Landskrona, Trelleborg, norra Skåne och Stockholm för 1,3 Mdkr - Trianon Hoppa till innehåll

För att se denna webbplats krävs en nyare webbläsare, som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Trianon säljer bostadsfastigheter i Skurup, Eslöv, Landskrona, Trelleborg, norra Skåne och Stockholm för 1,3 Mdkr

2023-04-28

Trianon har tecknat avtal om försäljning av 45 fastigheter om 65 500 kvm i i Skurup, Eslöv, Landskrona, Trelleborg, norra Skåne och Stockholm. Försäljningen innebär en renodling av beståndet och möjliggör fortsatt värdeskapande för bolaget. Köpeskillingen baseras på ett fastighetsvärde om 1,3 Mdkr netto, vilket är i linje med bokförda värden. Köpare är den privata fastighetsgruppen Stjernplan.

Fastigheterna på nämnda orter utgörs av bostäder och innehåller 874 hyreslägenheter. Hyresvärdet är cirka 84 Mkr och den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 65 500 kvm. Genom försäljningen koncentrerar bolaget sitt bestånd till de tre kommunerna Malmö, Burlöv och Svedala.

Transaktionen genomförs i två ungefär jämnstora etapper med planerade tillträden under andra och fjärde kvartalet 2023. Transaktionen är delvis villkorad av finansiering. Försäljningen kommer endast att ha marginell påverkan på Trianons förvaltningsresultat.

”Affären stärker alla våra nyckeltal och innebär en renodling av beståndet i linje med vår strategi. Dessutom ger den oss utökade resurser att tillvarata möjligheter på marknaden och ökade möjligheter till fortsatt värdeskapande investeringar i befintligt bestånd, däribland energieffektiviseringar”, säger Olof Andersson, VD i Trianon.

Avtalet innebär att 150 Mkr av köpeskillingen erläggs i form av aktier i Stjernplan AB (publ), vars ägare har för avsikt att notera bolaget. Trianon kommer att i samband med noteringen föreslå en extra bolagsstämma att dela ut aktierna till Trianons aktieägare.

”Det är mycket glädjande att vi trots ett utmanande marknadsläge kan genomföra en större fastighetsaffär. Dessutom är affären ett bevis på att våra fastigheters bokförda värden är i nivå med marknaden”, avslutar Olof Andersson.

Cushman & Wakefield har varit säljarens rådgivare i affären.

Kvartalsrapport första kvartalet 2023 den 4 maj

Ytterligare information kommer att presenteras i samband med kvartalsrapporten för första kvartalet 2023 den 4 maj kl 09:30. Rapporten publiceras samma dag kl 07:45.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
[email protected]

Mari-Louise Hedbys, CFO och vice VD
040-611 34 85
[email protected]

Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2023, kl 08:00.

Pressmeddelande 2023-04-28
Trianon för investerare