Trianon säljer projekt i Burlöv - Trianon Hoppa till innehåll

För att se denna webbplats krävs en nyare webbläsare, som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Trianon säljer projekt i Burlöv

2022-10-03
Trianon har tecknat avtal om försäljning av projektet Kv Hanna med 111 lägenheter och lokaler i Burlöv. Köpare är Burlöv Center Fastighets AB som Trianon äger tillsammans med Wallfast. Affären innebär att samtliga fastigheter och projekt i Burlövs kommun samägs med Wallfast.

Projektet Kv Hanna kommer att bestå av 16 600 BTA m² bostäder fördelat på både bostäder och kommersiella lokaler.

Tillträde skedde i samband med avtalstecknande. Affären beräknas få en positiv inverkan på Trianons resultat som kommer att redovisas i det tredje kvartalet 2022. Därutöver kommer affären att ha en positiv påverkan på Trianons mål om en investeringsvinst från projektportföljen på 100 Mkr per år.

Projektet har byggstartats och upphandlats till fast pris, och beräknas vara klart 2025.

Kv Hanna angränsar till det stora stadsutvecklingsprojektet som Trianon redan äger tillsammans med Wallfast. Projektet har ett strategiskt mycket fördelaktigt läge i anslutning till kommande Burlövs Centralstation med tåg till Malmö och Lund på 5 respektive 7 minuter. När fyrspåret är klart 2024 planeras för tågavgångar var tionde minut. Området har en spännande tid framför sig och Burlöv är den kommun i Sverige som hade högst befolkningstillväxt 2020.

”Genom affären förstärker vi det goda samarbetet med Wallfast i Burlöv. Nu fortsätter vi den värdeskapande stadsutvecklingen i Burlövs kommun tillsammans”, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
[email protected]

Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD
040-611 34 85
[email protected]

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
[email protected]
www.trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 154 fastigheter om 491 200 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 85 procent bostads- och samhällsfastigheter och 15 procent kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 juni 2022 på cirka 13,0 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.

Pressmeddelande 2022-10-03
Trianon för investerare