Trianon stärker sin marknadsledande position ytterligare på Limhamn - Trianon Hoppa till innehåll

För att se denna webbplats krävs en nyare webbläsare, som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Trianon stärker sin marknadsledande position ytterligare på Limhamn

Trianon stärker sin marknadsledande position ytterligare på Limhamn

2021-10-05
Trianon har tecknat avtal om förvärv av en minoritetsandel i ett, tidigare delägt, bolag som äger handelsfastigheten Skrattmåsen 13 i centrala Limhamn i västra Malmö. Fastigheten omfattar 2 170 kvm uthyrningsbar yta.

Avtal har tecknats om förvärv av minoritetsandelar motsvarande 50 procent av fastigheten Skrattmåsen 13 i centrala Limhamn. Efter förvärvet äger Trianon 100 procent i bolaget och fastigheten.

Förvärvet sker genom köp av en minoritetsägares andel i bolag. Tillträde har skett 30 september 2021. Förvärvet finansieras genom upptagande av nya lån och befintlig kassa.

Förvärvet av fastigheten, som redan tidigare konsoliderats i räkenskaperna, innebär en positiv påverkan på vinst per aktie och långsiktigt substansvärde.

”Med detta förvärv stärker vi vår position ytterligare i centrala Limhamn. Här har vi både bostäder och mycket väl fungerande handel med fullt uthyrda fastigheter”, säger Olof Andersson VD på Trianon.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040 611 34 97
[email protected]

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
Telefon: 040-611 34 85
[email protected]

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
[email protected]
www.trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 84 fastigheter om 415 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 juni 2021 på cirka 9,7 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.