Trianon tecknar avtal med samarbetspartner för fortsatt utveckling av Rosengård Centrum - Trianon Hoppa till innehåll

För att se denna webbplats krävs en nyare webbläsare, som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Trianon tecknar avtal med samarbetspartner för fortsatt utveckling av Rosengård Centrum

Trianon tecknar avtal med samarbetspartner för fortsatt utveckling av Rosengård Centrum

2021-07-05
Trianon har idag tecknat avtal om försäljning av 50 procent av Rosengård Centrum i Malmö till Fastighets AB Hemmaplan, ett bolag gemensamt ägt av Brunswick Real Estate och Bonnier Fastigheter. Avtalet gäller den fortsatta utvecklingen av fastigheten Rosengård Centrum, Rosengårdsbiblioteket och byggrätterna om totalt cirka 60 000 kvm BTA i anslutning till centrat. Det överenskomna fastighetsvärdet är 560 Mkr och avtalet innebär lika ägande mellan parterna.

Som tidigare pressmeddelats ingick Trianon i mars ett Letter of Intent om försäljning av 50 procent av handelsfastigheten Rosengård Centrum. Nu har avtalet tecknats och den fortsatta utvecklingen av Rosengård Centrum med tillhörande byggrätter om totalt cirka 60 000 kvm BTA kommer Trianon att driva tillsammans med Fastighets AB Hemmaplan i ett joint venture.

Trianon förvärvade Rosengård Centrum 2016 och har sedan dess utvecklat fastigheten till ett mycket väl fungerande center med en attraktiv mix av hyresgäster. Förutom bostadsnära handel kommer cirka 40 procent av hyresgästerna från segmentet samhällsservice såsom bibliotek, utbildning, vård och Statens servicecenter. Rosengård Centrum är fullt uthyrt och har ett ständigt ökande antal besökare.

Trianons målinriktade arbete med social hållbarhet har genom åren varit framgångsrikt och resulterat bland annat i ett 60-tal nya anställningar av boende i området, liksom ett varierat utbud fritidsaktiviteter för unga.

Köpeskillingen överstiger bokfört värde 31 december 2020 med 15 procent samt bokfört värde 31 mars 2021 med 3 procent. Fastighetsvärdet har, vid avtalstecknandet, fördubblats sedan Trianon förvärvade fastigheten 2016.

”Vi ser det som väldigt värdeskapande att fler aktörer vill vara med och utveckla Rosengård Centrum, som nu nått nivån att det attraherar investeringar på egna meriter. Det nya samarbetet möjliggör att vi kan vidareutveckla Rosengård Centrum med ny samhällsservice och nya bostäder och samtidigt öka den sociala hållbarheten i området. Transaktionen innebär dessutom att vi stärker vår förvärvskapacitet ytterligare” säger Olof Andersson, VD på Trianon.

”Rosengård Centrum och samarbetet med Trianon är det perfekta startskottet för Hemmaplan, vars syfte är att bidra till meningsfull och mätbar social förbättring. Tillsammans med Trianons erfarenhet och kompetens inom social hållbarhet har vi de förutsättningar som krävs för att accelerera utvecklingen av Rosengård Centrum” säger Patrik Andersson vd på Brunswick Real Estate.

CBRE har agerat rådgivare till Trianon i transaktionen och MAQS Advokatbyrå har varit legal rådgivare.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
[email protected]

Mari-Louise Hedbys, CFO och vice VD
040-611 34 85
[email protected]

OM HEMMAPLAN

Fastighets AB Hemmaplan investerar i och utvecklar centrumfastigheter tillsammans med kringliggande fastigheter, såsom bostäder, i storstadsområden. Visionen är att Hemmaplan ska vara Sveriges ledande fastighetsägare inom meningsfull och mätbar social förbättring för såväl hyresgäster som fastigheternas besökare. Bolagets affärsidé och förvaltningsmodell utgår från lokala förutsättningar, lokal närvaro, lyhördhet och ett tydligt samarbete med offentlig sektor, näringsliv, andra fastighetsägare, akademi och civilsamhället. Hemmaplan är ett samägt fastighetsbolag som startades av Brunswick och Bonnier Fastigheter 2021 med Bonnier Fastigheter som majoritetsägare och Brunswick som delägare och operativt ansvarigt för bolaget.

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
[email protected]

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 88 fastigheter om 419 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 76 procent bostads- och samhällsfastigheter och 24 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2021 på cirka 10,0 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och och Trianon på LinkedIn.

Trianon för investerare