Trianon tecknar tioårigt hyresavtal med plastikkirurgiklinik på Entré i Malmö - Trianon Hoppa till innehåll

För att se denna webbplats krävs en nyare webbläsare, som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Trianon tecknar tioårigt hyresavtal med plastikkirurgiklinik på Entré i Malmö

Trianon tecknar tioårigt hyresavtal med plastikkirurgiklinik på Entré i Malmö

2022-01-25
Trianon har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Oranos Clinic, en klinik för plastikkirurgi och specialistbehandlingar som kommer att hyra 500 kvm i fastigheten Uno 5 (Entré) i Malmö. Beräknad inflyttning är årsskiftet 2022/2023. Kliniken är en av flera som bolaget det senaste åren tecknat i Entréfastigheterna Uno 5 och Rolf 6, med långsiktiga hyresgäster inom segmentet samhällsservice.

Oranos Clinic är en plastikkirurgiklinik med specialistläkare inom en rad områden. När företaget under året flyttar sin verksamhet från Helsingborg till Malmö har de valt Entré som sin nästa bas för fortsatt expansion.

Trianon köpte Entré 2017 och har sedan dess genom ett målinriktat uthyrningsarbete tecknat flera avtal med aktörer inom samhällsservice, närhandel, kontor, restauranger och upplevelseindustrin. Som tidigare pressmeddelats tecknades under 2021 bland annat avtal med Malmö stads gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning och Statens Servicecenter i Rolf 6, vilket innebär att den nu konverteras till en samhällsfastighet.

”Vi ser ett stort intresse hos allt fler nya hyresgäster inom segmentet samhällsservice som vill etablera sig i Entréfastigheterna, vilket vi naturligtvis är mycket glada för”, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040 611 34 97
[email protected]

Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD
040-611 34 85
[email protected]

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
[email protected]
www.trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 145 fastigheter om 460 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 82 procent bostads- och samhällsfastigheter och 18 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2021 på cirka 11,0 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.

Pressmeddelande 2022-01-25
Trianon för investerare