Trianons års- och hållbarhetsredovisning 2021 - Trianon Hoppa till innehåll

För att se denna webbplats krävs en nyare webbläsare, som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Trianons års- och hållbarhetsredovisning 2021

Trianons års- och hållbarhetsredovisning 2021

År 2021 var det hittills mest lönsamma året i Trianons historia med fortsatt stark tillväxt, hög lönsamhet och uppfyllande av bolagets finansiella mål. Trianon genomförde ett flertal fastighetsförvärv under året, inte minst bolagets hittills största förvärv genom köpet av Signatur Fastigheter. Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kronor per aktie (1,80) samt genomförande av en aktiesplit om 4:1.

Trianon års- och hållbarhetsredovisning 2021
Pressmeddelande 2022-03-28
Trianon för investerare