Trianons bostadshyror höjs med 5 procent i Malmö från 1 januari 2023 - Trianon Hoppa till innehåll

För att se denna webbplats krävs en nyare webbläsare, som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Trianons bostadshyror höjs med 5 procent i Malmö från 1 januari 2023

2023-01-09
Trianon och Hyresgästföreningen har tecknat en överenskommelse om hyreshöjning i Malmö med 5 procent från och med den 1 januari 2023.

Överenskommelsen innebär att hyrorna för samtliga lägenheter med gällande förhandlingsordning samt lägenheter med investeringsstöd i Malmö höjs med 5 procent från och med den 1 januari 2023. Hyror för lägenheter med presumtionshyra höjs med 3 procent. Med denna överenskommelse vet parterna förutsättningarna för åtminstone de kommande 6 månaderna.

Trianon har cirka 3 700 lägenheter i Malmö, varav cirka 50 lägenheter med presumtionshyra.

Vad avser trepartsöverenskommelsen mellan Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna, har ambitionen varit att följa denna. Dock har parterna tolkat den på olika sätt, varpå ovanstående överenskommelse har slutits. Parterna har ambitionen att följa trepartsöverenskommelsen framöver.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97, [email protected]

Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD
040-611 34 85, [email protected]

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
[email protected]
www.trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 154 fastigheter om 491 200 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 85 procent bostads- och samhällsfastigheter och 15 procent kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2022 på cirka 13,1 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.

Pressmeddelande 2023-01-09
Trianon för investerare