Trianons delårsrapport Q2 2021 - Trianon Hoppa till innehåll

För att se denna webbplats krävs en nyare webbläsare, som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Trianons delårsrapport Q2 2021

Trianon publicerar idag 16 juli delårsrapporten Q2 för januari – juni 2021

”Trianon uppvisar vid halvårsskiftet ännu ett lönsamt kvartal med hög tillväxt och ökningar på samtliga nivåer. Hyresintäkterna ökar andra kvartalet med 14 procent, driftnettot med 10 procent och förvaltningsresultatet med 17 procent. På en stark marknad är det utmanande att hitta kloka affärer och därför är jag både glad och stolt över våra senaste transaktioner. Dessa ökar vår förvärvskapacitet och kapacitet för nyproduktion ytterligare, vilket möjliggör fortsatt goda affärer och att vi även framåt når våra finansiella mål med god marginal.”

Trianon Q2 2021, svensk

Trianon Q2 2021, engelsk

Trianons VD Olof Andersson kommenterar andra kvartalet 2021 i en film. English subtitles.

Trianon för investerare

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
[email protected]
www.trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 84 fastigheter om 415 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 juni 2021 på cirka 9,7 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.