Trianons delårsrapport Q3 2021 - Trianon Hoppa till innehåll

För att se denna webbplats krävs en nyare webbläsare, som Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Trianons delårsrapport Q3 2021

Trianons delårsrapport Q3 2021 publicerades 10 november 2021

”Vi lägger ett transaktionsintensivt och innehållsrikt kvartal till handlingarna där Signatur Fastigheter är det största förvärvet i bolagets historia, med ökad intjäningsförmåga som följd. Uppdaterade finansiella mål och hållbarhetsmål, en stabil bas av över 80 procent bostäder och samhällsfastigheter samt vår goda finansiella ställning möjliggör fortsatt goda förutsättningar för tillväxt och värdeskapande.”

Trianon Q3 2021, svensk

Trianon Q3 2021, engelsk

Trianons VD Olof Andersson kommenterar tredje kvartalet 2021 i en film. English subtitles.

Trianon för investerare

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
[email protected]
www.trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 84 fastigheter om 415 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 juni 2021 på cirka 9,7 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.