NYHETER

Trianon offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av obligationslån vid Nasdaq Stockholm

22 mars, 2018

Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) offentliggör prospekt och ansöker om notering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm.
Trianon emitterade den 26 februari 2018 ett obligationslån om 350 miljoner kronor. Obligationerna emitterades under en total ram om 500 miljoner kronor och löper med en rörlig ränta till och med den 26 februari 2021.
Bolaget ansöker om notering av obligationerna vid Nasdaq Stockholm och upptagande till handel beräknas komma att ske kort efter att Nasdaq Stockholm godkänt Bolagets noteringsansökan. Med anledning av noteringen har Trianon upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.trianon.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Olof Andersson, VD
Telefon: 040 611 34 97
E-post: olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
Telefon: 040 611 34 85
E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 mars 2018 klockan 13:40 CET.

OM TRIANON
Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianons fastighetsbestånd omfattar, 46 fastigheter om 223 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 50 procent bostäder och 50 procent kommersiella- och samhällsfastigheter.
Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 december 2017 på cirka 4,7 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.
Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20. För mer information se: www.trianon.se

Bokslutskommuniké 2017

1 mars, 2018

Bokslutskommuniké 2017
Resultat i korthet för perioden januari – december 2017
• Hyresintäkterna ökade med 50 procent och uppgick till 261,7 Mkr (174,4).
• Driftsöverskottet uppgick till 163,5 Mkr (111,6) och överskottsgraden till 63 procent.
• Förvaltningsresultatet uppgick till 123,5 Mkr (126,7).
• Periodens resultat uppgick till 340,2 Mkr varav 318,9 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till december om 10,15 kr.
• Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 321,0 Mkr (420,9).
• Styrelsen föreslår en utdelning om 1 kr per aktie.
Resultatet i korthet för fjärde kvartalet 2017
• Hyresintäkterna ökade med 39 procent och uppgick till 73,9 Mkr (53,3).
• Driftsöverskottet uppgick till 43,2 Mkr (32,4) och överskottsgraden till 59 procent.
• Förvaltningsresultatet uppgick till 27,5 Mkr (33,3).
• Periodens resultat uppgick till 75,2 Mkr varav 67,7 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie om 1,97 kr.
• Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 85,4 Mkr (155,9).
”Vårt fokus på uthyrning och värdeskapande investeringar ger resultat och den ekonomiska utvecklingen för Trianon under 2017 överträffade alla våra förväntningar” säger Olof Andersson, VD Trianon. ”Under 2018 kommer vi fortsätta att ta viktiga steg på vår tillväxtresa genom värdeskapande investeringar, nyproduktion av hyreslägenheter och genom att hyra ut de vakanta ytorna i Entré samt utvärdera möjligheter till ytterligare förvärv.”

Trianon emitterar företagsobligationer om 350 miljoner kronor

19 februari, 2018

Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera icke säkerställda företagsobligationer om 350 miljoner kronor på den nordiska företagsobligationsmarknaden. Bolaget avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm.

Obligationsemissionen möttes av en stor efterfrågan och tecknades framförallt av institutionella investerare. Obligationerna emitteras under en total ram om 500 miljoner kronor och kommer att löpa under 3 år med en rörlig ränta om Stibor 3m + 4.50 procent, med ett Stiborgolv satt till noll. Emissionsdatum planeras till den 26 februari 2018.

Likviden från obligationsemissionen avses användas i bolagets löpande verksamhet, för värdehöjande investeringar i befintligt fastighetsbestånd, för finansiering av potentiella fastighetsförvärv samt delvis ersätta befintlig beviljad lånefinansiering avseende det förvärv av ett fastighetsbestånd om drygt 400 lägenheter med ett tillhörande fastighetsvärde om 462 miljoner kronor i Lindängen, Malmö som offentliggjordes i december 2017 och som förväntas slutföras den 1 mars 2018.

”Det starka investerarintresset, i synnerhet från ett antal större institutionella investerare, ser vi som ytterligare en bekräftelse på att vår investeringsstrategi med att äga och förvalta ett koncentrerat bestånd i Malmö, huvudsakligen bestående av bostads- och samhällsfastigheter, med inslag av attraktiva inslag av nybyggnation av hyresrätter och fastighetsutveckling uppskattas av kapitalmarknaden”, säger Olof Andersson, VD

Carnegie och Nordea har agerat som Joint Bookrunners och Gernandt & Danielsson har agerat som legal rådgivare.

Trianon hyr ut till Skatteverket och BarnmorskeStationen på Rosengård Centrum i Malmö

12 februari, 2018

Trianon har tecknat hyresavtal med Skatteverket och BarnmorskeStationen om uthyrning av lokaler i den nyrenoverade delen av Rosengård Centrum
Skatteverket kommer under våren 2018 att öppna kundmottagning och servicekontor i en lokal om ca 400 kvm på Rosengård Centrum. Lokalen kommer att ha ingång direkt inifrån köpcentret och hyreskontraktet löper på 3 år.
BarnmorskeStationen kommer att öppna barnmorskemottagning under våren 2018 på Rosengård Centrum i en lokal om ca 300 kvm. Detta hyreskontrakt löper på 6 år.
”Uthyrningen till Skatteverket och Barnmorskemottagningen passar bra in i vår långsiktiga plan att skapa möjligheter för en mötesplatser med fokus på både samhällsservice och handel för Rosengårdsborna” säger Olof Andersson VD på Trianon.
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Olof Andersson, VD
Telefon: 040 611 34 97
E-post: olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
Telefon: 040 611 34 85
E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se

OM TRIANON
Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianons fastighetsbestånd omfattar 44 fastigheter om 223 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 50 procent bostäder och 50 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2017 på cirka 4,6 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.
Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20.
För mer information se: www.trianon.se

Trianon hyr ut till Extremezone på Entré i Malmö

9 februari, 2018

PRESSMEDDELANDE 2018-02-09

Trianon har tecknat hyresavtal med Extremezone AB om uthyrning av lokal för ett actioncenter på Entré Trianon har idag tecknat ett tioårigt avtal om uthyrning av ca 4 000 kvm till Extremezone AB på Entré i Malmö. ExtremeZone kommer efter sommaren att öppna ett sport- och actioncenter med restaurang på Entré. Fokus blir på sport och aktivitet med till exempel aktiviteter som parkour, höga klätterväggar, Ninjabanor, extremtrampoliner, foampits, airtracks och andra spännande aktiviteter.

”ExtremeZone blir ett unikt koncept som är helt nytt i Sverige. Vi ser Entré som en attraktiv plats i Malmö för våra aktiviteter. Vi kommer att ge malmöborna en helt ny form av action och attraktioner” säger Marie Möller, VD Extremezone AB.

”Det här blir en perfekt pusselbit i vår långsiktiga plan för omställningen av Entré till något helt nytt. Vi är tidigt ute med mixen av nöje, aktiviteter, samhällsservice och handel. Trenden säger att det kommer vara avgörande för galleriornas framtid och det här samarbetet känns därför helt rätt” säger Olof Andersson VD på Trianon.

LYCKAD BÖRSDEBUT MED MAXAD IPO?

9 februari, 2018

ONSDAG 28 FEBRUARI
Entré, Fredsgatan 12 i Malmö
Marknaden för börsintroduktioner är fortsatt stark och senaste året har flera Öresundsbolag noterats. Men vad krävs för en lyckad börsintroduktion? När är det rätt tidpunkt för introduktion och vad avgör val av noteringsplats? Hur når man framgångsrikt ut till investerare, analytiker och media och hur lever börsbolaget upp till det man förutsatt i prospektet? Och vilken påverkan kommer senaste tidens börsturbulens att ha på noteringsklimatet?

Välkommen till Financial Meetings Øresunds kapitalmarknadsfrukost med två nyligen börsnoterade Öresundsbolag och efterföljande paneldiskussion tillsammans med CEOs, analytiker, investerare och rådgivare om hur man
genomför en framgångsrik börsnotering!
TID OCH PLATS
Entré, Fredsgatan 12 i Malmö – Plan 3.
Onsdag 28 februari, kl 8.00 till 10.00.
Dörrarna öppnas och frukost serveras från 7.15.

Chefredaktör ERIK OLAUSSON, nyhetsbyrån Rapidus, är dagens moderator som leder paneldiskussionen med CEOs, analytiker,
investerare och rådgivare.

Fastighetsanalytiker ALBIN SANDBERG, Handelsbanken, och chefsanalytiker ALF RIPLE, Västra Hamnen Corporate Finance
ställer bolagsfrågorna.

MONICA THOMASSON, CEO Thomasson Group och GRUNDARE av Financial Meetings Øresund, är morgonens ciceron och programledare.

ZAPLOX – MOBIL NYCKELTJÄNST FÖR HOTELL

CEO MAGNUS FRIBERG presenterar Zaplox AB. Zaplox är en marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden, en marknad som omsätter ca 450 miljarder dollar årligen. Zaplox erbjuder hotellbranschen en nyckelfärdig plattform som inkluderar en mobil nyckelapp för att hantera en mobil gästresa. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox ett ökat värde genom in- och utcheckning för gästen samt en rumsnyckel direkt till gästens mobiltelefon. Systemet sparar tid och resurser samt ger hotellet möjligheter att generera merförsäljning. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.
Zaplox aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North sedan juni 2017.
zaplox.com

Trianon – ENTREPRENÖR I FASTIGHETER

CEO OLOF ANDERSSON tillsammans med CFO MARI-LOUISE HEDBYS presenterar Fastighets AB Trianon (publ) som är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianons fastighetsbestånd omfattar 44 fastigheter om 223 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 50 procent bostäder och 50 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde på cirka 4,6 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.
Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier sedan juni 2017.
trianon.se

TRIANON – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JAN-DEC 2017
28 februari kl 7.30 publicerar Fastighets AB Trianon (publ)
bokslutskommuniké för 2017. I anslutning till bokslutskommunikéns offentliggörande presenteras bolagets verksamhet samt kommenteras hela
12-månadersperioden 2017 med fjärde kvartalets höjdpunkter.

Detta är den alla första bokslutskommunikén som presenteras vid Financial Meetings Øresunds kapitalmarknadsfrukostar – välkommen att följa den på plats eller via skärm:

financialmeetings.se

Dessutom högintressant paneldiskussion om hur man genomför en lyckad börsnotering tillsammans med morgonens gäster:

PARTNER Audit & Assurance och STYRELSELEDAMOT
THERESE KJELLBERG, Deloitte Sverige, med mångårig erfarenhet av rådgivning kring börsförberedelser och börsintroduktioner.

PARTNER JAN DAHLQVIST, Köpenhamnsbaserade Private Equity-bolaget Polaris, vars strategi är att investera i medelstora danska och svenska bolag. Polaris har investerat i 36 portföljbolag och gjort 24 exits sedan 1998.

INVESTMENT MANAGER PER HEANDER, Almi Invest, Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtbolag med drygt 400 bolag i olika branscher i portföljen som nyligen börsnoterade Acconeer AB.

Trianon utvärderar möjligheten att emittera ett obligationslån och offentliggör ny finansiell information

8 februari, 2018

PRESSMEDDELANDE 2018-02-08 KL 08.00

Trianon utvärderar möjligheten att emittera ett obligationslån och offentliggör ny finansiell information

Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) (”Trianon” eller ”Bolaget”) meddelar idag att bolaget utvärderar möjligheten att emittera ett obligationslån på den nordiska marknaden och har engagerat Carnegie och Nordea som finansiella rådgivare. I samband med utvärderingen offentliggör även Bolaget ny finansiell information.
Som en del av Trianons fortsatta utveckling och i syfte att ytterligare stärka sin beredskap och möjlighet för Bolaget att kunna tillvarata potentiella investeringsmöjligheter undersöker Trianon möjligheten att emittera icke säkerställda obligationer på den nordiska marknaden. Emissionslikviden från en potentiell emission avses användas i bolagets löpande verksamhet, för värdehöjande investeringar i befintligt fastighetsbestånd, för finansiering av potentiella fastighetsförvärv samt delvis ersätta befintlig beviljad lånefinansiering avseende det förvärv av ett fastighetsbestånd om drygt 400 lägenheter med ett tillhörande fastighetsvärde om 462 miljoner kronor i Malmö (”Lindängenförvärvet”) som offentliggjordes i december 2017 och som förväntas slutföras den 1 mars 2018.
Carnegie och Nordea har engagerats som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson har engagerats som legal rådgivare.
NY FINANSIELL INFORMATION
I samband med att Bolaget utvärderar möjligheten att emittera ett obligationslån på den Nordiska marknaden, offentliggör Bolaget ny finansiell information som inte har offentliggjorts tidigare, där effekten på Trianons intjäningsförmåga av det avtalade men ej tillträdda Lindängenförvärvet har inkluderats. Nedanstående tabell har beräknats baserat på Trianons befintliga fastighetsbestånd per 30 september 2017, omräknat till årstakt samt den beräknade effekten på intjäningsförmågan från Lindängenförvärvet vid tillfället för beräknat tillträde den 1 mars 2018, omräknat till årstakt. Informationen har inte granskats eller reviderats av Bolagets revisorer.

OBS! För hela pressmeddelandet gå till fliken IR/Pressmeddelande

Noodle Company™ öppnar ny restaurang på Entré i Malmö.

1 februari, 2018

Det vietnamesiska nudelkonceptet Noodle Company™ öppnar sin första restaurang på Entré i Malmö. Restaurangen blir på nästan 370 kvadratmeter och blir den första Noodle Company restaurangen i Sverige. Restaurangen beräknas öppna någon gång under våren 2018.
– Känslan är riktig bra inför vår etablering i Malmö. Restaurangen får en inredning i premium klass med hög kvalité på råvaror och service. Vi tror att Malmöborna kommer älska vårt nya koncept.
-Anette Ngo, VD –
Bakom Noodle Company Sweden AB står två entreprenörer som idag är framgångsrika inom sina respektive områden. Den ena har byggt upp den populära restaurangkedjan Linnea & Basilika och nya cafékonceptet A&M Coffee Bar. Den andra har byggt upp grossistföretaget Easy Asia inom livsmedel som idag är bland dem största i södra Sverige inom sitt segment.
– På Noodle Company kommer vi bl.a. att servera den klassiska vietnamesiska nationalrätten Phở [fuh] samt andra vietnamesiska rätter. Vi kommer inte att erbjuda en jättestor meny utan håller oss till 12–15 rätter. Stort fokus är istället kvalité på dem rätterna vi serverar såsom svensk kyckling och närproducerat.
-Christer Tran, Affärsutvecklingschef –
Hyresvärd är fastighetsbolaget Trianon.
–Uthyrningen till Noodle Company passar bra in i vår långsiktiga plan att skapa möjligheter för mötesplatser med fokus på kultur, handel och samhällsservice.
-Anna Heide, Affärsutvecklingschef på Trianon –
–Vi är oerhört glada med att ha ingått ett hyresavtal med fastighetsbolaget Trianon. Läget är perfekt för vårt nya koncept och det kändes helt rätt med Trianons planer för området.
-Martin Pham, Etableringschef –
Noodle Company i Malmö innebär i ett första skede 7–8 nya arbetstillfällen

Trianon tecknar nytt hyresavtal med Coop på Värnhem

19 januari, 2018

Trianon tecknar nytt hyresavtal med Coop på Värnhem

Trianon har tecknat nytt hyresavtal med Coop Sverige Fastigheter AB om uthyrning av ca 3 000 kvm för dagligvaruhandel i fastigheten Häggen 13 vid Värnhemstorget i Malmö.
Coop bedriver verksamhet i lokalerna idag och kommer att utveckla sitt dagligvarukoncept vidare och i samband med detta kommer butiken att flytta in i nyrenoverade lokaler om 3 000 kvm i fastigheten Häggen 13 vid Värnhemstorget. Butiken planeras att invigas i juni 2018 och det nya hyreskontraktet löper på 12 år.
”Vi är glada att kunna fortsätta vår hyresrelation med Coop Sverige och för att de delar vår syn på utvecklingspotentialen i området. Uthyrningen till Coop passar bra i vår långsiktiga plan för området runt Värnhemstorget och det kommer även att stärka vår satsning på Entré som ligger i nära anslutning till fastigheten.” säger Olof Andersson VD på Trianon.
I samband med ombyggnaden av entréplan kommer fastigheten att öppnas upp med fler ingångar, vilket kommer att möjliggöra för ytterligare verksamheter att etablera sig i huset.

Invigning av utemiljöerna på Rosengård Centrum

20 december, 2017

HITTA LEDIGA LOKALER I HELA MALMÖ

Fastighets AB Trianon Besöksadress: Stenhuggaregatan 2 Postadress: Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö – 040-611 34 00 – info@trianon.se