This is my archive

Bokslutskommuniké januari-december 2021

Bokslutskommuniké januari-december 2021 Resultat i korthet för perioden januari – december 2021 Hyresintäkterna ökade med 12 procent och uppgick till 618,1 Mkr (553,2). Driftsöverskottet ökade… Read More