This is my archive

Kallelse till årsstämma i Trianon

Aktieägarna i Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022 kl 16.00 på Studio Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24, i Malmö. Inregistrering till… Read More

Bokslutskommuniké januari-december 2021

Bokslutskommuniké januari-december 2021 Resultat i korthet för perioden januari – december 2021 Hyresintäkterna ökade med 12 procent och uppgick till 618,1 Mkr (553,2). Driftsöverskottet ökade… Read More